Zgodność z przepisami

Wraz z pojawieniem się na polskim rynku możliwości przyciemnienia szyb samochodowych pojawiły się wątpliwości co do legalności takiego zabiegu. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości i zapewniamy, że oklejanie szyb Państwa auta jest w pełni legalne, jednak wymaga zachowania pewnych zasad. Zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie normami przepuszczalność światła szyb pojazdów: • w przypadku szyby przedniej oraz szyb przednich bocznych – powinna wynosić nie mniejszym niż 70% (należy pamiętać, że szyby te są już przyciemniane podczas produkcji, a ich przejrzystość często oscyluje na poziomie 75-80%), • w przypadku szyby tylnej nie mającej wpływu na pole widzenia kierowcy (tylne boczne i tylna ogrzewana) – dopuszcza się wartość przepuszczalności w maksymalnym stopniu przyciemnienia (np. Raycer 05).

Atest Ministerstwa Transportu

Wszystkie folie montowane na szybach samochodowych musza posiadać atest, tzn. musza być przebadane na zgodności z wymaganiami regulaminu Ministerstwa Transportu - R43ECE (badania na odporność oraz przepuszczalności światła dla poszczególnych typów folii naklejonych na szyby ze szkła bezbarwnego o grubości nominalnej 4 mm) przez importerów tych folii w trybie zleconym Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Do stosowania zostały więc dopuszczone folie przyciemniające zamontowane w miejscach nie mających wpływu na pole widzenia kierowcy. Ponadto, istnieje obowiązek rejestracji firm wykonujących usługi przyciemniania szyb, dzięki czemu firmy takie jak Blackglass uzyskują świadectwa badań i nr rejestru, którym powinna być oznakowana każda szyba oklejona folią przyciemniającą – w praktyce atest jest wklejany na tylnej szybie, w pobliżu znaku homologacji szyby. Nr rejestru odpowiada numerowi świadectwa z badań, który pozwala zidentyfikować firmę wykonującą daną usługę.

Dodatkowo, właściciel pojazdu powinien być zaopatrzony w „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, zawierające wyszczególnienie następujących danych:

 • data instalacji,
 • nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
 • marka pojazdu,
 • nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
 • typ folii,
 • nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem świadectwa z badań),
 • pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.

Format tego zaświadczenia powinien być wielkości nadającej się do przechowania z innymi dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny itp.)

Folie, na których pracujemy zostały przebadane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Jako firma posiadamy Świadectwo Badań Nr …ICiMB/18 (wpis w rejestrze Instytutu) oraz wystawiamy wymagane Zaświadczenie o instalacji folii.

Należy podkreślić, że montaż folii na szybach przednich wykonujemy wyłącznie na życzenie i odpowiedzialność klienta.

 • Logo 3m
 • Logo Sun Guard
 • Logo Armorlite
 • Logo Foliggo
 • Logo Maxuels
 • Logo Warsfoll
BlackGlass folie samochodowe i okienne
ul. Golisza 6

71-682 Szczecin
kontakt@black-glass.pl

tel. +48

Zadzwoń i zapytaj o wycenę.